Тетерівська об'єднана територіальна громада
Житомирська обл. Житомирський р-н.
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 3 сесії сільської ради 
1 скликання від 18.01.2016
Сільський голова
Тетерівської сільської ради
_______В.Ф.Ільницька

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг Тетерівської сільської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Центр надання адміністративних послуг Тетерівської сільської ради – є відділом Тетерівської сільської ради, в якому надаються адміністративні послуги суб'єктам звернень через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.1. Повне найменування: ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТЕТЕРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

Скорочене найменування: ЦНАП Тетерівської сільської ради.

2. ЦНАП підконтрольний і підзвітний сільському голові Тетерівської сільської ради.

3. У своїй діяльності ЦНАП керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про адміністративні послуги", "Про звернення громадян", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Тетерівської сільської ради, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

4. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначаються Тетерівською сільською радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЦНАП

2.1. Діяльність ЦНАП здійснюється за принципами:

2.1.1. прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

2.1.2.   орієнтації на суб'єкта звернення - забезпечення ефективної взаємодії із суб'єктом звернення;

2.1.3. інформованості - забезпечення суб'єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

2.1.4. зворотного зв'язку - встановлення зворотного зв'язку із суб'єктом звернення;

2.1.5.   організаційної єдності - взаємодія адміністраторів ЦНАП з суб'єктами надання адміністративних послуг;

2.2. Метою роботи ЦНАП є надання якісних адміністративних послуг суб'єктам звернень.

2.3. Основними завданнями ЦНАП є:

2.3.1    організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.3.2 спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.3.3    забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

IІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЦНАП

3.1. У межах своєї компетенції ЦНАП:

3.1.1   надає суб'єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг;

3.1.2. приймає від суб'єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг;

3.1.3.   видає суб'єктам звернень результат надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), оформлені суб'єктами надання адміністративних послуг;

3.1.4.   забезпечує взаємодію із суб'єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки;

3.1.5. здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками адміністративних органів спільного обстеження об'єкта;

3.1.6.   здійснює облік виданих адміністративних актів;

3.1.7. інформує керівництво сільської ради про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг;

3.1.8.   готує пропозиції суб'єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг;

3.1.9.   забезпечує  облік звернень суб'єктів звернень, адресованих сільському голові, заступнику сільського голови, керуючому справами виконкому;

3.1.10.  опрацьовує звернення суб'єктів звернень та надає їх для розгляду сільському голові, заступнику сільського голови, керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов'язків;

3.1.11. за дорученням сільського голови, його заступника направляє звернення на розгляд виконавчих органів, органів прокуратури, суду, підприємств, організацій та установ, відповідно до їх компетенції, про що інформує заявників;

3.1.12.   отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на ЦНАП;

3.1.13. інформує суб'єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення;

3.1.14. забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ у ЦНАП та готує справи для передачі до архівного відділу;

3.1.17.  вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України;

3.1.18.  вносить пропозиції сільському голові, заступнику сільського голови, керуючому справами виконкому щодо вдосконалення роботи ЦНАП;

3.1.19. в межах своєї компетенції проводить розробку нормативно-правих актів (рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови).

3.2. ЦНАП має право:

3.2.1. отримувати від суб'єктів надання послуг інформацію, пов'язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю;

3.2.2. відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб'єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою - шляхом письмового повідомлення суб'єкта звернення);

3.2.3   інформувати керівників суб'єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

ІV. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦНАП

4.1. Організаційне забезпечення ЦНАП здійснює його керівник - начальник Центру надання адміністративних послуг Тетерівської сільської ради.

4.2. Начальник ЦНАП:

4.2.1. здійснює загальне керівництво роботою ЦНАП, забезпечує організацію та взаємодію адміністраторів ЦНАП з суб'єктами звернень та суб'єктами надання адміністративних послуг;

4.2.2. здійснює моніторинг діяльності ЦНАП, проводить аналіз кількості звернень від суб'єктів звернень, вхідних та вихідних документів;

4.2.3. забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі;

4.2.4. забезпечує співпрацю ЦНАП із уповноваженими органами з питань надання адміністративних послуг;

4.2.5. розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів ЦНАП;

4.2.6. вносить пропозиції керівникам виконавчих органів сільської ради щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг;

4.2.7. вносить пропозиції керівництву сільської ради з питань підбору кадрів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності адміністраторів ЦНАП, проведення навчань із працівниками;

4.2.8. вносить пропозиції сільському голові щодо структури ЦНАП, технічного оснащення, матеріально-технічного обслуговування діяльності ЦНАП;

4.2.9. забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва сільської ради з питань забезпечення організації надання адміністративних послуг ЦНАП та функціонування ЦНАП;

4.2.10. через веб-сайт Тетерівської сільської ради забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідних суб'єктам звернень відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (порядок надання документів, перелік документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, бланки формулярів, терміни видачі документів та надання адміністративних послуг, підстави для призупинення дії або анулювання документів, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення) тощо;

4.2.11. здійснює функції адміністратора;

4.2.12. виконує завдання, передбачені чинним законодавством, завдання та доручення керівництва сільської ради з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП.

4.2.13. бере участь у засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться виконавчим комітетом Тетерівської сільської ради;

4.2.14. організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції ЦНАП.

4.3. Начальник відділу ЦНАП повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років.

4.4. Начальник ЦНАП приймається і звільняється з посади сільським головою в порядку передбаченому чинним законодавством України.

4.5. На час відсутності начальника ЦНАП виконання його обов'язків покладається на одного з адміністраторів.

4.6. Посадові інструкції затверджуються сільським головою та погоджуються начальником центру.

4.8. У ЦНАП здійснюється прийняття звітів, скарг, розгляд яких віднесено до повноважень виконавчих органів Тетерівської сільської ради.

4.9. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

4.10. Штатний розпис та кошторис на утримання ЦНАП затверджує сільський голова.

4.11. Організація роботи ЦНАП здійснюється відповідно до Регламенту ЦНАП, що затверджується рішенням сесії сільської ради.

4.12. Діловодство ЦНАП ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства України.

4.13. Сільська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників ЦНАП, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки.

4.14. ЦНАП є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного гербу України та його власною назвою, штамп.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦНАП

5.1.  ЦНАП фінансується за рахунок коштів сільського бюджету та інших коштів переданих згідно з чинним законодавством.

5.2 Ведення бухгалтерського обліку здійснюється централізованою бухгалтерією Тетерівської сільської ради.

5.3    Майно ЦНАП використовується на правах оперативного управління та у відповідності до чинного законодавства.

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності ЦНАП здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

- Дод. 1 ПОЛОЖЕННЯ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь